Přeskočit na obsah

Organizace eventů

ORGANIZACE EVENTŮ

Eventologie

Úspěch organizátora eventové akce  závisí nejen na kvalitní přípravě a organizaci, ale také na skladbě účastníků, vnějších podmínkách, štěstí a řadě dalších, většinou iracionálních vlivů. Schopnost jejich ovlivňování ve svůj prospěch získáte jenom praxí.

Co

Jakou akci chcete dělat a pro koho. Co  to přinese  účastníkům a co to přinese vám, když ji zorganizujete. Co to změní oproti současnému stavu? 

Proč

Proč  chcete akci organizovat? Jaké jsou důvody  a kdo je iniciátorem akce. Komu a čemu to pomůže, co to případně změní, nebo proč se to má změnit.

Jak

Jak ji budete organizovat? Kde budete získávat potřebné vybavení a peníze? Kdo vás bude podporovat a kdo naopak bude proti?

Kdo

Jaké lidi budete potřebovat, jaké dovednosti a znalosti. Kde je získáte? Jak je odměníte? Jak je budete řídit a  jak budete spolupracovat?

Kdy

Jak dlouhý čas máte na přípravu, kdy začne a jak dlouho bude samotná akce trvat. propagovat, Jak budete řešit přihlášky nebo placení?

Kde

Kde budete akci dělat? Venku nebo uvnitř, na souší, na vodě, v tělocvičně? Co všechno k tomu budete potřebovat? Jaká jsou omezení dané místem?

Za kolik?

Dobrý nápad i skvělý organizační tým jsou základem pro úspěšnou akci.  Dají se sice zorganizovat akce i bez finančních prostředků, ale většinou  musíte umět pro své akce také najít potřebné finanční zdroje a umět přesvědčit potencionální donátory, aby své peníze dali právě vám na vaši akci.  

ORGAnizace eventů

Organizace akcí, dnes moderně označovaných jako eventy je  velkou skupinou aktivit, ve kterých využíváme metod a technik projektového řízení. A ti nejzkušenější organizátoři mají svůj vyzkoušený postup pro přípravu a organizaci, “kuchařku” pro eventy, podle které postupují.

Získejte kuchařku pro eventy

TEAMBUILDING

Organizačně jeden z nejobtížnějších eventů. Kromě vlastní organizace musíte propojit  aktivity spojené s budováním týmu, analytické nástroje pro vyhodnocení efektivity a také dobře dávkovaný adrenalin.