Přeskočit na obsah

Sebeškola aneb řidičák na sebe, lekce čtvrtá

  • od

sebeškola-čtvrtá-lekce

Vánoce jsou za dveřmi, zapomeňte na shon a stres, čeká nás opět sebeškola. Poslední lekci najdete zde. to pro ty, kteří zapomněli na pravidelný trénink. A za dlouhých začínajících zimních večerů se můžeme pustit do další lekce naší sebeškoly a jejich úkolů.

Umíte se zeptat sami sebe?

Dva muži se procházejí lesem, když v tom se proti nim vynoří medvěd grizzly. Pustí se před ním do běhu a křičí na sebe:
První muž: To nezvládneme, nikdy nepoběžíme rychleji než medvěd.
Druhý muž: To já nemusím. Jen je otázka, zda umím běžet rychleji než ty.

Správná otázka

Sokrates, jeden z nejslavnějších filozofů v dějinách lidstva, přišel s metodou vytváření otázek a myšlenek. Po svých studentech a přátelích chtěl, aby objevovali nové věci, a dosahoval svého tím, že jim pokládal nepříjemné otázky.

Naučte se být takovým vlastním Sokratem, vytvářejte si své vlastní otázky, které představují výzvu k vašemu opravdovému poznání. Neustálé formulování a pokládání otázek je zvyk, který vám otevře mysl a přiměje vás osvojovat si nové a hlubší poznatky. Budete-li si klást náročné otázky, snáze rozpoznáte skryté předpoklady, vyvarujete se předsudků, odkryjete prázdná místa, určíte chyby a zvážíte alternativy.

Vytváření otázek je velmi důležitým uměním naší sebeškoly, pomůže vám k hlubšímu porozumění situací kolem a povede vás ke kreativnímu a efektivnímu řešení problémů.

Jak se naučit vytvářet správné otázky?

1) Sebeškola má hlavní otázku: Co kdyby …?

Naučte se začínat otázkou  „co kdyby…?“  I když odpověď znáte, pomůže vám to k lepšímu vnímání a hlubšímu ponoření se do problému. Odhalíte možné chyby a alternativy. Tato otázka by měla být základem školní výuky. Jestliže něco nevíte, okamžitě se na to zeptejte. Neexistuje hloupá otázka a ten, kdo se ptá, není hloupý. Hloupý je ten, kdo si myslí, že ví.

2) Překonávejte předsudky a návyky

Mnoho věcí, o kterých si myslíme, že je víme a známe, jsme získali od jiných nebo předáváním jakýchsi zvykových pravidel. Podrobujte je neustále svým otázkám a ověřujte nebo přepisujte jejich aktuální pravdivost. Navykněte si dívat se na určitý problém z různých pohledů. Zeptejte se sami sebe „jak by tento problém řešil XY?“

Hledejte analogie mezi různými disciplínami. Bionika jako věda vznikla přenášením přírodních zákonů do fyziky a techniky a kdybychom se neptali, proč ptáci létají, možná bychom neměli letadla.

3) Učte druhé, abyste se sami naučili

Vyberte téma a vytvořte k němu seznam otázek pro možný výklad. Pozvěte své známé na přednášku a ověřujte si, jak porozuměli vašemu výkladu. Platí staré známé pravidlo: jestliže to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu. Myslíte si, že se dá naučit na nějaký test nebo zkoušku? Musím vás zklamat. NEDÁ! Ale můžete si vytvářet sadu otázek, které byste si sami dali do testu a hledat na ně odpovědi. Hledejte odpovědi v časovém stresu,  v hluku nebo nepřátelském prostředí. A věřte, že se připravíte na zkoušku tím nejlepším možným způsobem.

4) Vylepšujte svoji otázku

Otázka, „jak mohu dosáhnout lepších známek“ není tou nejlepší cestou k lepšímu hodnocení. Mnohem konstruktivnější je otázka „jak se mohu naučit lépe komunikovat?“ Snažte si vymýšlet takové dotazy, které odhalí mylné předpoklady, vysvětlí problémy a povedou k činu. Při tvorbě otázek se ptejte na užitek a prospěšnost, „jaký prospěch mi přinese toto cvičení?“ „Jakou prospěšnou změnu by mi tento úkol mohl přinést?“

Síla správné otázky

Mějte tento prospěch na paměti, když budete postupovat kupředu při plnění svého úkolu. Správné otázky mohou fungovat jako velice mocné nástroje pro porozumění a učení se. Vynikající otázky mohou vést k novým nápadům. Stáváte se aktivnějším a zvídavějším člověkem, jednáte efektivněji a umíte si vyjasnit, co je třeba udělat.

Nic není zbytečnější, než když efektivně uděláte něco, co se vůbec dělat nemělo. (Peter Drucker)