Přeskočit na obsah

Sebeškola aneb řidičák na sebe, lekce třetí

  • od

Chyby v sebeškole

Prázdniny jsou za námi a sebeškola aneb řidičák na sebe čeká na náš návrat. Před prázdninami jsme stihli dvě lekce. V té první jsme si prozradili základní pravidla práce svého mozku, v té druhé jsme pak vykročili k našemu řidičáku na sebe A tak rychle, dokud na nás nepadne nostalgie a splín z nového školního roku ke třetí lekci.

„Úspěch je schopnost přecházet z jednoho selhání do druhého, aniž byste ztratili nadšení pro věc.“ (Winston Churchill)

Prohrou k vítězství

Naše společnost, a bohužel zejména školství, hluboce zažitý přístup, podle kterého bychom se měli omylům a chybám vyhýbat. Docílíme ho prý tím, že se budeme více, intenzivněji a déle učit a vzdělávat. Kvůli tomu, že od malička vštěpujeme dětem, že dělat chyby je špatné, často dokonce nebezpečné, a tím omezujeme jejich schopnost a motivaci samostatného objevování a zkoušení.

Chyba je fantastická zkušenost

Chyba nebo selhání je ale mocný učitel a vlastně taková plánovaná přestávka na cestě k úspěchu. Neúspěch je klíčový krok jak na cestě k efektivnímu učení, tak i pro kreativní řešení problémů.

Chyby směřují naši pozornost správným směrem tím, že nás nutí zaměřit se na konkrétní úkol, na zjištění toho, proč se něco nepovedlo. Faktické selhávání a analýza chyb je tak důležitý, pozitivní krok směrem k úspěchu.

Udělejte raději cokoliv než nic

Nemůžete něco udělat? Tak to udělejte špatně! Jakmile se dopustíte chyby, budete si moci položit otázku: „Proč je tohle špatně?“ Analyzujete chybu a můžete hledat správné řešení.

A na závěr naší třetí lekce opět několik zásadních rad:

Sebeškola – rady pro efektivní chybování:

  • Chybujte devětkrát

Je před vámi těžký úkol, ze kterého máte obavy. Než se do něj pustíte, řekněte si: „k tomu, abych tento úkol vyřešil, budu muset devětkrát selhat, ale na desátý pokus se to podaří. Po první chybě si tak můžete říci: „výborně, mám splněno 10%“. Chyby a omyly jsou milníky na vaší cestě ke splněnému cíli.

  • Vytvořte chybu a potom ji využijte

Kdyby se basketbalista hroutil pokaždé, když netrefí koš, nebudeme hrát basket, protože se všichni budou bát, že se netrefí. Každý omyl je vynikajícím zdrojem učení a pochopení, jestliže vás to vede k poznání PROČ se to stalo. Analytický proces poznávání chyb vás nenutí přemýšlet o správném řešení, ale nutí vás opravovat chyby, což ve finále vede efektivně k požadovanému cíli.

  • Nemusíte vědět, jak něco udělat správně, ale určitě to můžete udělat špatně.

Potřebujete něco vymyslet nebo napsat? Nezírejte na prázdný monitor nebo papír. Prostě začněte psát, co vás napadne. Až to napíšete, zaměřte se na dvě věci. Co je správné a co je špatné. Hledání dobrých bodů ve vašem prvním špatném řešení představují skvělý první krok k tvůrčí, vysoce kvalitní práci. A pak věnujte čas opravám chyb, které jste našli. Postupně je odstraňujte a původně skoro nemožný a nezvládnutelný úkol převádíte na sérii jednoduše zvládnutelných kroků.

Chyby bolí, ale bez nich řidičák nebude!

Chyby a selhání nejsou příznakem slabosti, jsou to naopak příležitosti k dosažení budoucího úspěchu. Proto jsou symbolem kreativní mysli, efektivního myšlení a síly. Protože jen ten, kdo je ochoten riskovat chyby a omyly, se může dopracovat k velkým cílům. Odhalení chyby bývá často nejdůležitějším krokem na cestě k úspěchu. Kolosální chyba se může nacházet jen pár milimetrů od skvělého nápadu. Chyby bolí.  Jsou zkouškou ohněm, ale problémy, které vyžadují opravdu efektivní řešení jsou zkrátka takové. Neznáte jejich řešení a musíte ho objevit.

Trénujte! Už máte tři tréninkové programy pro svůj řidičák na sebe. Těšte se na čtvrtý.

„Loď v přístavu je v bezpečí, ale kvůli tomuto účelu se lodě nevyrábějí“  (Admirál Grace Murray Happer)