Přeskočit na obsah

Sebeškola aneb řidičák na sebe, lekce první.

  • od

Vstupte do velmi zvláštní autoškoly, které říkám sebeškola aneb řidičák na sebe. Místo auta se totiž budete učit řídit sami sebe. Místo papíru na auto můžete získat řidičák na sebe. Půjdete do toho?

Sebeškola je organizovaná podobným způsobem, jak jsme zvyklí z autoškoly.  V každé lekci trochu teorie a jednoduché úkoly na procvičení. Na závěr vám připravím i zkoušku  a po jejím úspěšném složení získáte řidičák na sebe. Vzhůru na první lekci.

Levá a pravá mozková hemisféra

První lekce je zaměřená  na naší levou a pravou mozkovou  hemisféru. Každá z mozkových hemisfér je zaměřena na jiný typ myšlení a u většiny z nás  je jedna z těchto hemisfér dominantnější. Podle toho,  která z hemisfér  u vás převládá, jste zaměření více  na logické a analytické nebo naopak na emocionální, intuitivní a kreativní jednání

Obě hemisféry mozku jsou sice od sebe neoddělitelné, avšak existují mezi nimi výrazné rozdíly. Jejich odlišné funkce prokázal již roku 1968 neurofyziolog  R. W. Sperry, kterému za tento výzkum byla roku 1981 udělena Nobelova cena. Jeho poznatky položily základ tomu, jak bychom se mohli učit využívat mozkovou kapacitu obou hemisfér pro náležitou spolupráci. Pokud totiž pracují dohromady a náležitě se doplňují, výkon mozku se zvyšuje, a tím je vyšší i naše efektivita.

Logika a kreativita

Levá hemisféra mozku je zaměřena na logické uvažování a racionalitu. Má tendenci  věci rozkládat a analyzovat. Dominanci přebírají čísla a jazyk. Tradiční školní vzdělávání je zaměřeno většinově  na trénování činnosti levé mozkové hemisféry.

V pravé hemisféře nalezneme naše emoce, představivost, nevědomou mysl a zrak. Uvažování se zde neřídí běžně používanou logikou. Jsou zde tvořeny i naše sny, které se nám proto mohou zdát mnohdy nesmyslné. Pravá hemisféra  dává věci dohromady a zařazuje je do širších celků.

V pravé hemisféře je také ukryta naše kreativita.  Není nijak omezována tím, co nám je předáváno okolím či námi samotnými  o  našich schopnostech či nedostatcích. Proto při její správné podpoře je možné rozvinout i činnosti, o kterých jsme se domnívali, že je nezvládneme.

Příkladem mohou být třeba kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Jeho původní  autorka  B. Edwardsová tak dokázala touto metodou pomoci lidem znovuobjevit svůj tvůrčí potenciál.

Jestliže tedy dokážeme činnost obou hemisfér propojit a přimět ke spolupráci, výrazně zvýšíme  naši efektivitu. Naučíme-li se obě hemisféry propojovat, bude náš mozek výrazně lépe pracovat, činnost i práce nám půjde lépe od ruky a budeme se i efektivněji učit.

Trénování spolupráce hemisfér

K tomu využijeme  jednoduchá cvičení, která nás přimějí obě hemisféry synchronně zapojit. Pravá hemisféra je zodpovědná za pohyb levé poloviny těla, levá hemisféra naopak za činnost pravé poloviny těla. Pokud tedy vykonáváme pravou a levou rukou nebo pravou a levou nohou jiný pohyb, obě hemisféry se musí na této činnosti určitou měrou podílet.

Naše první lekce proto končí následujícími cviky, které pravidelně opakujte:

  • Postavte se zpříma a levou rukou malujte ve vzduchu kolo, pravou rukou pak čtverec. Po cca 2 minutách střídejte ruce
  • V postoji zpříma dělejte velké kruhy rukama podél těla. Levou rukou dopředu, pravou rukou dozadu. Opět střídejte ruce.
  • V postoji zpříma dejte pravou ruku na hlavu, levou na břicho. Pravou rukou vytvářejte kroužek na své hlavě, levou pak na břiše. Opět střídejte ruce po 2 minutách.
  • Ty samé cviky provádějte vleže nohama. Kromě procvičení mozkových hemisfér uděláte něco i pro své břišní a zádové svaly.
  • Postavte se před zrcadlo a střídavě mrkejte pravým a levým okem. Soustřeďte se na opravdové mrknutí víčkem, nikoliv jen přimhouření oka.
  • Bubnujte oběma rukama a každou rukou vytvářejte jiný rytmus.
  • Do každé ruky uchopte tužku a připravte si prázdný list papíru. Oběma rukama se nyní snažte nakreslit zrcadlově obrácené obrazce. Začněte nejdříve jen s velmi jednoduchými tvary, po čase můžete vyzkoušet některé složitější.
  • Práci, kterou jste zvyklí vykonávat dominantnější rukou, dělejte rukou opačnou. Kreslení, míchání vařečkou, řezání nožem ….

A stejně jako v autoškole, i zde platí, že jen časté a vědomé opakování prohlubuje návyky a zvyšuje jejich účinnost. Cvičte proto pravidelně a těšte se na druhou lekci naší sebeškoly.