Přeskočit na obsah

Sebeškola aneb řidičák na sebe, lekce druhá

  • od

„Myslím, tedy jsem“  René Descartes

V první lekci naší sebeškoly, neboli řidičáku na sebe,  jsme trénovali spolupráci obou mozkových hemisfér. Kdo vstupuje do naší sebeškoly až nyní, může si první lekci prohlédnout zde. A protože už umíme se svým mozkem spolupracovat, pustíme se do další lekce. Rozcvičky z minulé lekce ale používejte, budou se vám stále hodit.

Základem našeho úspěchu, a zdůrazňuji, že jakéhokoliv úspěchu, je myšlení. Ne však to běžné a každodenní, ale efektivní myšlení. Chceme-li totiž cokoliv udělat lépe, tj jinak než minule, musíme ovládat efektivní myšlení neboli objevování vynalézavějších nápadů, zvládání složitých problémů a nalézání nových řešení.

Je vcelku překvapivé, že základní metody pro používání efektivního myšlení jsou pro všechny oblasti našeho života v zásadě stejné. Ve škole, v podnikání,  v osobním životě nebo ve sportu či umění. Nejde o žádné dary pro vyvolené, nejsou to žádná tajemství tajného spolku. Jsou to  techniky, které se může naučit a uplatňovat každý z nás. Skutečná síla je v několika myšlenkových návycích, které můžeme uplatňovat v běžném životě. A my se s nimi dalších lekcích postupně seznámíme.

Tuto druhou lekci začneme jednoduchou myšlenkou.

Pochopte do hloubky jednoduché věci!

I ty nejzákladnější myšlenky jakéhokoliv oboru může člověk postupně chápat stále hlouběji a hlouběji, záleží jen na něm samotném, zda zůstane  “na povrchu“ nebo půjde   “do hloubky“ . Povrchnost často odhalíte velmi rychle. To jsou lidé pracující s modelem „já jsem o tom něco trochu četl“ , jsou ochotni se zapojit do jakékoliv diskuze, ale jejich příspěvky, jsou jen obecné a nic neříkající fráze, které vám v ničem nepomohou  a debata s nimi je jenom zbytečným plýtváním času.

Mám dnes pro vás první tři cvičení – tréninky pro zlepšení efektivního myšlení.

1) POLOŽTE SI OTÁZKU –  CO VÍM?

Zvolte si téma nebo dovednost, které potřebujete zpracovat a zlepšit. Vezměte si čistý papír a sepište si na něj všechny základní body, které o daném tématu víte a o kterých si myslíte, že jsou základní pro pochopení.

Porovnejte výsledky svého úsilí s externími zdroji, učebnicemi, internetem, odborníky…

Potom vyberte ze seznamu jednu položku a věnujte minimálně půl hodiny tomu, že budete aktivně zlepšovat své znalosti o této věci. Rozšiřujte pojmy a vazby, které vybrané téma doplňují a rozšiřují. Pište či malujte si je na papír, vytvářejte myšlenkovou mapu, vizualizujte, prostě jakýmkoliv způsobem zaznamenávejte. Cílem není se něco naučit, ale zaznamenat a vytvořit vazby, které daný problém popisují

Stejným způsobem postupujte u dalších bodů vašeho seznamu, množství času, které u daného problému strávíte vám nepřímo určí „hloubku“ znalostí, do které se chcete pustit, protože jinou hloubku potřebujete na 10 minutovou prezentaci a jinou na hodinovou přednášku.

2) SOUSTŘEĎTE SE NA PODROBNOSTI

Vyberte si komplikovaný problém, který potřebujete řešit a rozdělte jej na menší části, problémy nebo úkoly, které jsou jeho součástí. Tyto menší úkoly řešte samostatně a zařazujte je postupně do kontextu s vaším hlavním problémem. Je to podobné, jako když se vás někdo zeptá, zda sníte celou krávu. Najednou jen těžko, ale postupně v mnoha porcích ano. Naučte se rozdělovat své problémy na jednodušší úkoly, které postupně plníte. Často se vám stane, že při řešení jednoduššího úkolu najdete souvislosti nebo analogie, které lze využít při řešení úkolů jiných.

3) ŘEKNĚTE TO TAK, JAK TO VIDÍTE

Při řešení úkolů se bohužel mnohokráte dostáváme  do situací, kdy je naše řešení ovlivňováno okolím a „předsudky“ navyklých šablon a dříve používaných řešení. Naším naučeným šablonovitým uvažováním  typu: vždy se takto dělalo…, šéf by to chtěl asi vidět takhle…, nechci příliš vybočovat z davu, když to tak dělají všichni…apod. Okolí nás často nutí, abychom předstírali, že víme více než je tomu ve skutečnosti. Ale to, že všichni něčemu věří nebo se podle toho chovají, nemusí vždy odpovídat tomu, co je ve skutečnosti pravda.

Ale pro naše soukromé rozhodování toto platit nesmí. Nesmí existovat podléhat okolnímu tlaku nebo zametání pod koberec. K sobě musíte být nekompromisní, žádné obelhávání.

Sepište si co umíte a neumíte, kde jste silní a slabí. Co víte a co vám naopak schází. A pak se rozhodněte, co chcete změnit a pusťte se do zaplňování mezer. Zaměřte se na odstraňování svých slabin. Nevěřte tomu, co vám říkají ostatní,  kontrolujte se sami na základě svého vlastního poznání, třeba s využitím  dnešního prvního tréninku.

Tyto tréninky provádějte pravidelně, kdykoliv máte pocit, že vám pomohou při vašem vymýšlení či rozhodování. Musíte si vypěstovat návyk v jejich používání a to lze jen pravidelným opakováním.  Ojedinělé použití některé z dnes  popsaných technik  má stejný účinek jako jeden řízek z celé krávy. Možná si krátkodobě pochutnáte, ale úkol zůstane nesplněn. Udělejte další krok k efektivnímu myšlení a tím i řidičáku na svou hlavu.

Na shledanou při příští lekci.