Přeskočit na obsah

Víte co je fundraising?

  • od

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání zejména finančních prostředků na činnost organizace nebo jednotlivce. Organizací bývá zpravidla nevládní nezisková organizace (zájmové sdružení, sportovní oddíl, občanské sdružení), rozpočtová nebo příspěvková organizace (škola, nemocnice, zařízení sociální péče),  obec, mikroregion, kraj nebo i podnikatelská právnická osoba.

Fundraising

je obor managementu, který se zabývá rozvojem zdrojů pro činnost. Charakteristický je hlavně u tzv. nevládních neziskových organizací (NNO), postupně ho však začaly využívat i další druhy organizací včetně podnikatelského sektoru. Jeho potřebnost vznikla tím, že naprostá většina klientů těchto organizací nebyla a není schopna pokrýt 100% nákladů spojených se službami, které jim tyto organizace poskytují. Ve světovém průměru vlastní příjmy od klientů a příznivců pokrývají něco kolem 50% ročního obratu, ale toto procento se významně mění se zaměřením konkrétní organizace, i s tím, v jaké zemi se nachází.

            Aby NNO nebo podobná organizace mohla své služby nadále poskytovat a rozvíjet, potřebuje zdrojů víc. Část nákladů může ušetřit díky bezplatné pomoci dobrovolníků (opět v závislosti na tom, kde a čím se zabývá, v průměru kolem 30%). Zbytek zdrojů, který není většinou bezvýznamný, musí získat jinak – fundraisingem.

            Fundraising je tedy nesmírně důležitou součástí práce organizace a v mnohém rozhoduje o míře jejího úspěchu, o přežití organizace (protože jde často o náklady na provoz), rozhoduje o rozšíření a rozvoji organizace, omezuje její závislost, díky fundraisingu si organizace buduje podporu přes své příznivce a dobrovolníky. Fundraising není jen získávání prostředků potřebných k přežití v příštím roce nebo k plánovanému rozšíření a rozvoji. Dotýká se také toho, zda budete organizací životaschopnou, stabilní, která bude trvale udržitelná.

            Hovoříme-li však o zdrojích zajišťujících práci neziskových organizací, musíme si také uvědomit, že se nemusí jednat vždy jen o peníze. Materiální zázemí či vybavení, myšlenky, nápady, dobrovolná práce, i to jsou součásti fundraisingu, se kterými dobrá organizace pracuje a které každý kvalitní  pracovník  zabývající se fundraisingem musí znát  a umět je využívat pro svou organizaci.

            Fundraiser je člověk, který se zabývá fundraisingem, ať už coby kmenový zaměstnanec nebo externí spolupracovník. Vývojem managementu jako takového, ale hlavně vývojem managementu zejména neziskové sféry, došli odborníci k poznání, že fundraising není oblast činnosti, kterou lze v organizaci dělat jen jako příležitostnou součást aktivit, když je to v dané chvíli nutné, ale že se jedná o činnost systematickou a dlouhodobou, která vyžaduje konkrétního člověka s pravomocemi a zodpovědností. Fundraiser je specifickým manažerem organizace, který má na starosti následující oblasti činností:

  • Plánování – vytváří fundraisingový plán, spravuje databázi dárců a kontaktů, připravuje a zpracovává projekty určené k získání podpory a spolupracuje na přípravě rozpočtů a sleduje jejich plnění, připravuje komunikační strategie pro práci s dárci a partnery
  • Administrativu – evidenci spojenou s realizací projektů, zpracováním projektů a grantových přihlášek, zpracováním průběžných a závěrečných zpráv
  • Komunikaci – reprezentace organizace v jednáních s partnery, dárci a dalšími potenciálními donátory, tvorba propagačních materiálů, jejich distribuce, mediální a marketingová podpora realizovaných projektů
  • Strategii – vyhledávání vhodných zdrojů, plánování projektů, ovlivňování plánu a vývoje organizace vzhledem k možným zdrojům, analýzy úspěchů a neúspěchů v realizaci projektů, hodnocení efektivity získaných zdrojů v činnosti organizace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..